ഷവർ സെറ്റുകൾ

 • Concealed fixed square shower head

  മറച്ച നിശ്ചിത ചതുര ഷവർ തല

   മോഡൽ നമ്പർ CP-2T-H30FJB മിനുക്കിയ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മതിൽ മ mounted ണ്ട് ചെയ്ത ഓവർഹെഡ് ഷവർ അളവുകൾ നീളം 12 ”(300 മിമി) വീതി 12” (300 മിമി) കനം 2 എംഎം ഷവർ കൈ അളവ് 400x25x14 മിമി ഹാൻഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് അളവ് 25x25x185 മിമി ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 1500 എംഎം മെറ്റീരിയൽ ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ , സിലിക്കൺ മിക്സർ 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 304 ...
 • Wall mounted round shower head

  മതിൽ കയറിയ റ round ണ്ട് ഷവർ ഹെഡ്

   സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ നമ്പർ CP-2T-H30YJB മിനുക്കിയ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മതിൽ മ mounted ണ്ട് ചെയ്ത ഓവർഹെഡ് ഷവർ അളവുകൾ വ്യാസം 12 ”(300 മിമി) കനം 2 എംഎം ഹാൻഹെൽഡ് ഷവർ തല അളവ് Φ27x185 മിമി ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസിന്റെ നീളം 1500 എംഎം മെറ്റീരിയൽ ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ മിക്സർ 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ് ഷവർ ഹോൾഡർ 304 ...
 • LED square shower head adjustable

  LED സ്ക്വയർ ഷവർ ഹെഡ് ക്രമീകരിക്കാവുന്ന

   സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ നമ്പർ CP-2T-H30FLD പൂർത്തിയാക്കിയ ബ്രഷ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മതിൽ മ mounted ണ്ട് ചെയ്ത ഓവർഹെഡ് ഷവർ അളവുകൾ നീളം 12 ”(300 മിമി) വീതി 12” (300 മിമി) കനം 8 എംഎം ഷവർ കൈ അളവ് 400x25x14 മിമി ഹാൻ‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് അളവ് 25x25x185 മിമി ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 1500 എംഎം മെറ്റീരിയൽ ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ മിക്സർ 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് എസ് ...
 • Ultra thin three functions shower head

  അൾട്രാ നേർത്ത മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനുകൾ ഷവർ ഹെഡ്

  സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ നമ്പർ CP-3T-RQ02 മിനുക്കിയ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മതിൽ മ mounted ണ്ട് ചെയ്ത ഓവർഹെഡ് ഷവർ അളവുകൾ നീളം 550 മിമി വീതി 220 എംഎം കനം 2 എംഎം ഹാൻഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് അളവ് 25x25x185 മിമി ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 1500 എംഎം മെറ്റീരിയൽ ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ മിക്സർ 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് സ്റ്റീൽ 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ് ഷവർ ഹോൾഡർ 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് ...
 • Concealed LED square shower head with shower arm

  ഷവർ കൈ ഉപയോഗിച്ച് മറച്ച എൽഇഡി സ്ക്വയർ ഷവർ ഹെഡ്

   സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ നമ്പർ CP-2T-Z30FLD പൂർത്തിയാക്കിയ ബ്രഷ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സീലിംഗ് മ mounted ണ്ട് ചെയ്ത ഓവർഹെഡ് ഷവർ അളവുകൾ നീളം 12 ”(300 മിമി) വീതി 12” (300 മിമി) കനം 8 എംഎം ഷവർ കൈ അളവ് 250x25x25 മിമി ഹാൻഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് അളവ് 25x25x185 മിമി ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 1500 എംഎം മെറ്റീരിയൽ ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ മിക്സർ 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ ഹാൻ‌ഡെ ...
 • Super slim square shower head

  സൂപ്പർ സ്ലിം സ്ക്വയർ ഷവർ ഹെഡ്

  സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ നമ്പർ സിപി -2 ടിഎക്സ് ഫിനിഷ് ബ്രഷ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മതിൽ മ mounted ണ്ട് ചെയ്ത ഓവർഹെഡ് ഷവർ അളവുകൾ നീളം 12 ”(300 എംഎം) വീതി 12” (300 എംഎം) കനം 2 എംഎം ഹാൻ‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് അളവ് 25x25x185 മിമി ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 1500 എംഎം മെറ്റീരിയൽ ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ മിക്സർ 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ് ഷവർ ഹോ ...
 • Ceiling recessed two function LED shower head

  സീലിംഗ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എൽഇഡി ഷവർ ഹെഡ് കുറച്ചു

  സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ നമ്പർ സിപി -2 ടി -6080 എഫ് 1 ഫിനിഷ് ബ്രഷ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സീലിംഗ് റീസെസ്ഡ് ഓവർഹെഡ് ഷവർ അളവുകൾ നീളം 24 ”(600 മിമി) വീതി 31” (800 മിമി) കനം 4 ”(102 മിമി) ഹാൻ‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് അളവ് 25x25x185 മിമി ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 1500 എംഎം മെറ്റീരിയൽ ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ മിക്സർ 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, ...
 • Concealed LED square shower head

  മറച്ച എൽഇഡി സ്ക്വയർ ഷവർ ഹെഡ്

   സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ നമ്പർ സിപി -2 ടി -60 എഫ്എൽഡി ഫിനിഷ് ബ്രഷ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സീലിംഗ് മ mounted ണ്ട് ചെയ്ത ഓവർഹെഡ് ഷവർ അളവുകൾ നീളം 24 ”(600 മിമി) വീതി 24” (600 മിമി) കനം 10 എംഎം ഹാൻ‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് അളവ് 25x25x185 മിമി ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 1500 എംഎം മെറ്റീരിയൽ ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ മിക്സർ 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, ...
 • Fixed arm ceiling mounted LED round shower head

  നിശ്ചിത ഭുജ സീലിംഗ് മ mounted ണ്ട് ചെയ്ത LED റ round ണ്ട് ഷവർ ഹെഡ്

   സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ നമ്പർ CP-2T-Z30YJD മിനുക്കിയ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സീലിംഗ് മ mounted ണ്ട് ചെയ്ത ഓവർഹെഡ് ഷവർ അളവുകൾ വ്യാസം 12 ”(300 മിമി) കനം 8 എംഎം ഷവർ കൈ നീളം 250 എംഎം ഹാൻഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് അളവ് Φ27x185 മിമി ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 1500 എംഎം മെറ്റീരിയൽ ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ മിക്സർ 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, ...
 • Ceiling recessed four function LED shower head

  സീലിംഗ് നാല് ഫംഗ്ഷൻ എൽഇഡി ഷവർ ഹെഡ് കുറച്ചു

  സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ നമ്പർ സിപി -4 ടി -6080 പൂർത്തിയാക്കുക ബ്രഷ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ മിനുക്കിയ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സീലിംഗ് ഓവർഹെഡ് ഷവർ അളവുകൾ നീളം 24 ”(600 മിമി) വീതി 31” (800 മിമി) കനം 4 ”(102 മിമി) ഹാൻ‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് അളവ് 25x25x185 മിമി ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 1500 എംഎം മെറ്റീരിയൽ ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ മിക്സർ 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ ...
 • LED round shower head with showr arm

  ഷോറർ ഭുജമുള്ള എൽഇഡി റ round ണ്ട് ഷവർ ഹെഡ്

  സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ നമ്പർ CP-2T-H30YJD മിനുക്കിയ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മതിൽ മ mounted ണ്ട് ചെയ്ത ഓവർഹെഡ് ഷവർ അളവുകൾ വ്യാസം 12 ”(300 മിമി) കനം 8 എംഎം ഹാൻ‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് അളവ് Φ27x185 മിമി ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസിന്റെ നീളം 1500 എംഎം മെറ്റീരിയൽ ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ മിക്സർ 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ് ഷവർ ഹോൾഡർ 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സെൻറ് ...
 • Ceiling mounted LED retangular shower head

  സീലിംഗ് മ mounted ണ്ട് ചെയ്ത എൽഇഡി ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഷവർ ഹെഡ്

  സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ നമ്പർ സിപി -3 ടി -50100 എഫ്എൽഡി ഫിനിഷ് ബ്രഷ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സീലിംഗ് മ mounted ണ്ട് ചെയ്ത ഓവർഹെഡ് ഷവർ അളവുകൾ നീളം 40 ”(1000 മിമി) വീതി 20” (500 എംഎം) കനം 10 എംഎം ഹാൻഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് അളവ് 25x25x185 മിമി ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 1500 എംഎം മെറ്റീരിയൽ ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ മിക്സർ 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹെഡ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, സിലിക്കൺ ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷവർ ഹോസ് 304 സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ, റബ്ബർ ഹാ ...